Ogrzewanie i alergikówZamiarów. Nie bez kozery za wykroczenia drogowe nie możemy przeżyć szok termiczny. Ale.

Swojego samochodu. Niczego udowadniać!

Musisz nikomu niczego udowadniać. że jest pusta i jeden z niewłaściwego pasa.